Dags för årsstämma

Till medlemmar i Träffpunkt Kalvsvik ekonomisk förening

Kallelse till årsmöte 2023 
Träffpunkt Kalvsvik ekonomisk förening

Tid:         Torsdagen den 27 april kl. 19.00 

Plats:      Kalvsviks Bygdegård

Årshandlingarna kommer finnas i butiken samt kan rekvireras via föreningens sekreterare. 

Vill du delta i mötet digitalt skriv eller ring till sekreterare Sven Hector sven.hector@gmail.com

tel 0761397545

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Träffpunkt Kalvsvik ekonomisk förening