Om oss

Bakgrund
Historiskt har vi Kalvsviksbor alltid haft tillgång till en affär med viss tilläggsservice. Sedan maj 2008, med avbrott för ett försök att öppna affären igen, har vi inte haft tillgång till denna service i vår by. Detta har skapat en starkt förankrad målmedveten och, tycker vi, realistisk plan för att åter öppna vår affär. Stora delar av befolkningen i vår by är engagerade och det finns en positiv attityd och inställning.
Vid ett stormöte beslöts enhälligt att vi åter skall försöka få tillgång till den service som alla kommuninvånare är berättigade till. Vi skall göra detta på vårt eget sätt!

Genomförande
Affärsfastigheten ägs idag av en ekonomisk förening, Träffpunkt Kalvsvik ekf. För närvarande finns ca 125 andelsägare som satsat 2.500:- kr per andel. Den ekonomiska föreningen, Träffpunkt Kalvsvik, har bildat ett aktiebolag med ett aktiekapital på 200.000:- kr för att i aktiebolagsform driva affärsrörelsen.
Styrelsens uppgift är leda affärsverksamheten enligt de intentioner som ägaren Träffpunkt ålagt styrelsen.

Ett viktigt fundament är att ägare till butiken är vi andelsägare och kalvsviksbor. Vi håller själva i rodret och genom vårt agerande styr vi själva butikens framtid. Vill vi ha en butik i vår by måste vi stödja den med våra inköp! Vidare finns det, i vår idé, ingen handlare som tjänar pengar på våra inköp. Vår ekonomiska målsättning är att butiken skall bära kostnaderna för personal, övriga rörelsekostnader, finansiella kostnader och en avsättning till eventuella nyinvesteringar.

Ansvarsfördelning

Affärsstyrelsen ansvarar för att erforderlig personal finns anställd.
Verksamheten bygger vidare på att andelsägarna genom ideellt arbete i och för lanthandeln stöttar verksamheten. Ett flertal arbetsgrupper har därför bildats. Sålunda finns: Sortiment-, Städ-, Uppacknings- och Utkörningsgrupp.

Vår lanthandel har också service som ombud för Systembolaget, Apoteket, Svenska Spel och gratis utkörning av varor till de som önskar få sina varor hemkörda.

Reklam för invigningen
Smålandsposten
Repportage i Kronobergaren
Smålandspostens reportage
Ordf Håkan Carlsson är med och packar upp.
Gunnar Elm invigningstalar.
Foto Erika Wilkens
Mång åhörare vid invigningen.                              Foto Erika Wilkens
Vd från Börjes uppvaktar.
Foto Erika Wilkens
Marianne och Kajsa var med och öppnade lanthandeln. Foto Erika Wilkens
Invigningsdagen.
Lång kö vid kassan.
Foto Erika Wilkens
Provsmakning varje månad.
Provsmakning varje månad.
Vi har egen gormethörna.
Nyårsdagen inventeras varorna av bla ideella.
Nyårsdagen inventeras varorna av bla ideella.
Varje höst anordnas en grillfest för alla tretiotal ideellt arbetande.

Stora  investeringar har gjorts under åren

Takbyte och vindsissolering

Takbyte och vindsissolering
Ny affärskyl.
Nya kylkompressorer.
Reservkraftagregat

 

Minst två marknader varje år.

Underhållning vid marknader.