Februari månads nyhetsbrev

AFFÄREN 

Bokslutet för 2022 är färdigt, men ännu inte granskat, och vi kan glädja oss åt att vi även i år kan räkna med en liten vinst, trots de stora extrautgifterna för el. Detta beror delvis på extra driftstöd och ökad ersättning för utkörning, men framförallt på att vi alla som använder butiken fortsatt att handla, trots att många upplevt att de ekonomiska marginalerna blivit snävare. Ett enormt styrkebesked för bygdens beslutsamhet att behålla en levande butik. Tack!

Kortbetalning vid tagghandling

Övergången till inköp med kortbetalning har gått fint. De flesta handlar nu med kort, vilket gör att butiken slipper ligga ute med pengar i väntan på att fakturorna betalas. Betalar man med kort, behöver man bara skriva ut kvitto om man önskar att personalen ska dra av eventuella rabatter. 

Skyddsrond

Under januari var skyddsombudet på besök och genomförde skyddsrond. Man var mycket nöjda med arbetsmiljön och påpekade endast ett par mindre saker som behövde åtgärdas. Detta betyder att Lanthandeln nu har flera brandvarnare, som dessutom är kopplade till lägenhetens brandvarnare. 

Styrelsen har tidigare funderat på hur vi kan ta hand om svinnet som oundvikligen uppkommer i butiken. Senaste förslaget är att svinnet kan gå till Växjö diakonicentrum. För att denna idé ska gå att genomföra behövs ideell arbetskraft som kör in varorna till diakonicentrum, ca en gång i veckan. Anmäl ditt intresse till Philip Bäckmo i styrelsen, tel. 070-7771037 eller till:

lanthandeln@kalvsvikslanthandel.net

TRÄFFPUNKT KALVSVIK

Även i år går föreningen med en liten vinst. Året har varit tufft, framför allt pga. höga elkostnader. Med hjälp av en del ibland lite drastiska elsparåtgärder i fastigheten samt att butiken kunnat betala en stor del av de ökade elkostnaderna har året ändå klarats ekonomiskt. 

Arbetet med att förbättra fastigheten fortsätter och arbetet med bergvärmeprojektet går långsamt framåt. Enda platsen som kommunen godkänner energibrunnsborrning på är framsidan av butiken, vilket kommer att kräva en del extra grävning. 

Vårens gemensamma städdag, där vi hjälp åt att städa vår fastighet inne och ute sker lördagen 22 april, klockan 9-12. Då finns det också möjlighet att tillsammans prata om hur vi ska utveckla och driva vår lanthandel.

Föreningsstämman

Boka in datum för årets föreningsstämma den 27/4 kl. 19.00 i Bygdegården.

Kan du tänka dig att jobba i styrelsen hör av dig till valberedningens ordförande Anders Rapp info@naturpedagogen.com

Missa inte chansen att påverka hur vi tillsammans utvecklar föreningen. Lämna in en motion till styrelsen inför stämman. I år ska motioner vara inkomna till styrelsen senast den 30 mars.

Återigen stort tack för stödet till vår butik under det svåra året 2022.

/ Styrelsen i Träffpunkt Kalvsvik