Träffpunkt Kalvsvik

Träffpunkt Kalvsvik ekonomisk förening bildades i augusti 2007.
Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen på orten och på så sätt hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd med goda livsbetingelser för både boende och turister.
Föreningen äger aktiebolaget Affären i Kalvsvik AB med två anställda.
Till fastigheten finns en hyreslägenhet och en samlingslokal / café.
Det finns flera arbetsgrupper t ex: utegrupp, innegrupp, varuutkörningsgrupp och produktråd som på ideell basis hjälper till i verksamheten.

Nuvarande styrelse (sedan april 2023):

 • Ordförande:
  • Vicki Wenander, vicki.wenander@wenanders.se
 • Vice ordförande, sekreterare och fastighetsansvarig:
  • Kennert Jonsson, kennert.k.jonsson@gmail.com
 • Kassör:
  • Birgitta Edvardsson
 • Övriga ledamöter:
  • Leif Petersson, finansieringsfrågor, statligt, regionalt och kommunalt stöd
  • Per Hermansson, personalfrågor, it-stöd
 • Suppleanter:
  • Görel Wiberg
  • Filip Gal