Träffpunkt Kalvsvik

Träffpunkt Kalvsvik är en ekonomisk förening som bildades i augusti 2007.
Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas intressen på orten och på så sätt hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd med goda livsbetingelser för både boende och turister.
Föreningen äger  Affären I Kalvsvik AB / Lanthandeln i Kalvsvik med två anställda.
Till fastigheten finns en hyreslägenhet och en samlingslokal / café.
Det finns arbetsgrupper: utegrupp, innegrupp, varuutkörnimngsgrupp och produktråd som på ideell basis hjälper till i verksamheten.

Nuvarande styrelse:

 • Ordförande:          
  • Vicki Wenander, vicki.wenander@wenanders.se
 • Vice ordförande:                   
  • Kennert Jonsson
 • Kassör:                   
  • Birgitta Edvardsson
 • Sekreterare:                   
  • Sven Hector, sven.hector@gmail.com
 • Övriga ledamöter:                   
  • Philip Bäckmo
 • Suppleanter:                     
  • Görel Wiberg
  • Birger Andersson