Cafélokalen

Lanthandelns Cafélokal har kunnat hyras för mindre möten eller föreningsträffar. Tyvärr drabbades lokalen för ett par år sedan av en fuktskada varför den f n inte är i bruk. Den caféverksamhet som bedrivits under sommarmånaderna har flyttats till Kalvsviks bygdegård. Genom en ideell insats 2022 lagades taket utvändigt men insidan återstår. Föreningen sökte under 2022 också medel för en upprustning men ansökan beviljades inte. Styrelsens förhoppning är att verksamheten trots det ska kunna återuppstå inom en inte allt för avlägsen framtid.