Nyhetsbrev juni 2023

AFFÄREN


Sommaren står i full blom. Butiken har fortfarande ett ordentligt lager med jord till försäljning och på framsidan utanför lanthandeln finns nu en sittgrupp för dem som vill träffas och äta glass.


Varor till diakonicentrum. Styrelsen har beslutat att varor som tidigare slängts p.g.a. utgånget datum ska gå till Diakonicentrum i Växjö. De lagar måltider som erbjuds till medborgare med starkt begränsad ekonomi. Varorna körs in till Diakonicentrum av Träffpunkts medlemmar. Vill du bidra genom att ingå i transportpatrullen, prata med Mimmi så sätter hon upp dig på listan.

Nytt hyllsystem. Visst har det blivit mer överskådligt i lanthandeln? Mimmi kom i våras över ett parti nya och lättstädade hyllor till förmånligt pris. Nu står de på plats. Välkomna in i affären för att beskåda.
Infoblad om lanthandeln har delats ut till ca 375 hushåll i Kalvsvik med omnejd. Infobladet är viktigt eftersom det även når personer som inte är medlemmar i Träffpunkt Kalvsvik. Stort tack till Bygdegården som hjälpte till genom att distribuera infobladet.


Bolagsstämma hölls den 2 Maj. Aktieägarna representerades av Anders Rapp. Trots höga energipriser och en minskad försäljning jämfört med föregående år redovisade bolaget ett litet överskott.


Tagg Du vet väl om att du kan hyra tagg till butiken och därmed handla på obemannade öppettider. Just nu är det 53 personer i byn som har tillgång till butikens utbud större delen av dygnet. Prata med personalen i butiken om du vill ansöka om tagg.


TRÄFFPUNKT KALVSVIK


Föreningsstämma hölls 27 april. Trots höga energipriser redovisade föreningen ett litet överskott. Avgående styrelseledamöter tackades av. Den nya styrelsens sammansättning finns längst ned på sidan.


Vårens arbetsdag. Den 22 april samlades 13 medlemmar för en fixardag. Mycket hanns med, bl.a. fönsterputsning, lagning av porten vid lastkajen, rengöring av kundvagnar, målningsarbeten, ogräsrensning, tvätt av utemöbler och uppsättning av större anslagstavlor i butiken. Tack till alla medverkande!


Utemiljön. Styrelsen har startat ett långsiktigt arbete för att skapa en mer inbjudande utemiljö runt lanthandeln. Syftet är att området ska användas för fler aktiviteter än idag. Återvinningscontainrarna kommer att flyttas till annan plats. Vi har undersökt alternativa placeringar i byn, men utan framgång. Har du tips, hör av dig till styrelsen. (Från och med årsskiftet kommer SSAM att ansvara för containrarna.)


Hyreslägenheten. Vår hyresgäst har sagt upp sig och flyttar nu ut. Är du intresserad av att hyra? Hyran ligger 6.500 kr per månad för 2023, exklusive elförbrukning. Under juli kommer vi att åtgärda angelägna brister, varför lägenheten kan hyras ut tidigast 1 augusti. Anmäl snarast ditt intresse till Kennert 070-3070114, dock senast 16 juli. Styrelsen har konstaterat att lägenheten på sikt är i behov av ett omfattande underhåll. Dessutom har Destination Åsnen efterlyst fler boendemöjligheter för besökande. Därför utreder styrelsen även möjligheten att iordningställa lägenheten som en möblerad bostad för uthyrning under kortare eller längre tid, till tillfälliga besökare i byn, som hantverkare och turister eller till den av oss som av något skäl behöver ett tillfälligt boende.


Arbetsdagar JULI. Vi behöver frivilliginsatser under juli för att rusta lägenheten. Vi hoppas att du kan medverka söndag 9/7 kl. 9-12, onsdag den 12/7 kl. 17-20 eller söndag den 16 juli kl.9-12.