Nyhetsbrev februari 2022

AFFÄREN

Årsslut i butiken

Inventeringen är färdig och inlämnad till vårt bokföringsföretag. Affären kommer med stor sannolikhet gå med en liten vinst i år igen.

Taggfakturor

I början av februari gick fakturor för tagghyran ut. Kolla i skräp-korgen om ni missat utskicket. Avsändare är lanthandeln@kalvsvikslanthandel.net

De som inte vill fortsätta hyra tagg behöver inte göra något. Vi stänger av taggar där fakturan inte är betald den sista februari.

TRÄFFPUNKT KALVSVIK

Fastighetsbesiktningen

Under vintern genomfördes en besiktning av fastigheten. Rapporten är nu levererad. Fastigheten är i behov av renovering men inte i så dåligt skick som vi kanske befarat. Ett par av rapportens slutsatser ska åtgärdas redan i vår på vår städdag, se nedan.

Städdag den 9/4

Planen är att vi river taket till cafélokalen eftersom konstruktionen måste göras om. Kom redo med arbetskläder, kofötter, tigersågar och släpkärror så hjälps vi åt att ge cafélokalen nytt liv.

Skräp vid återvinningscontainrarna

I nuläget står det tyvärr skräp utanför kommunens containrar på parkeringen. Om någon mot förmodan vet vem som ställt dit skräpet får man gärna vidtala personen detta. Vore också jättebra om vi kunde hjälpas åt att informera om man ser någon ställa

saker vid containrarna som egentligen ska till återvinningstation. Detta så att området omkring affären ser så trevligt ut som möjligt.

Årsmöte

Preliminärt datum är den 28 april kl. 19. Valberedningen arbetar för fullt med sitt förslag till ny styrelse. Kontakta Anders Rapp om du kan tänka dig att vara med och jobba för en livskraftig affär även i framtiden.

Deadline för motioner 1 mars.

Styrelsen kommer att lägga fram förslag om ändringar av stadgarna.

Laddstolpe vid lanthandeln

Jan och Erlands stiftelse har godkänt föreningens ansökan om att sätta upp laddstolpe för elbilsladdning med två uttag. Den kommer att sättas upp innan sommaren. Stiftelsen betalar installation samt allt material men inte eventuell grävning. Man kommer betala för laddningen via en laddoperatör som sköter service av laddaren, betalning och marknadsföring av laddpunkten via en laddkarta. Förslaget som ligger nu innebär att vi sätter upp uttagen på gaveln mot vägen så att två bilar samtidigt kan stå och ladda här. Strömmen kommer att begränsas automatiskt om huvudsäkringarna belastas för hårt. Detta kommer bli Kalvsviks första offentliga laddpunkt och ett viktigt tillskott till servicen som erbjuds till gäster och turister.

Styrelsen för Träffpunkt Kalvsvik ekonomisk förening