Nyhetsbrev augusti 2023

LANTHANDELN / AKTIEBOLAGET

Sommarsäsongen, som måste gå ekonomiskt bra för att lanthandeln ska klara sig, går mot sitt slut. Tyvärr konstaterad styrelsen vid senaste styrelse-mötet att lanthandelns ekonomi är dålig. Utgifterna ökar på alla plan (inköp, löner, tjänster, elkostnader), medan försäljningen minskar. Vid halvårsskiftet närmade sig lanthandeln gränsen för hur stort underskott vi kan ha i förhållande till aktiekapitalet. Försäljningen måste därför gå upp de kommande månaderna. Annars kanske vi tvingas att läggas ner lanthandeln mot slutet av året.


Därför uppmanar styrelsen dig att fundera en stund över hur viktigt du tycker att det är att vi håller lanthandeln vid liv, med all den närservice det innebär. Hur skulle byn se ut utan möjligheten till närhandel, med allt från lördagsgodis, ost och skinka, huvudvärkstabletter, ledlampor, kaffe och diskmedel. Lanthandeln är dessutom en plats för oväntade och uppfriskande möten oss emellan.
Styrelsen menar att lanthandeln bidrar till att hålla lokalsamhället levande och att vi genom att hålla den igång underlättar vardagen för dem som inte har möjlighet att ta sig till stan för att handla. Om du håller med, försök att handla så mycket som möjligt i lanthandeln och uppmana din omgivning att göra detsamma. Om du har förslag på hur vi kan minska lanthandelns utgifter och/eller öka intäkterna, kontakta styrelsen.

Utökade tagg-öppettider. För dem som har tagg är det från och med nu möjligt att handla i butiken alla dagar från 06.00 på morgonen och fram till 24.00 på kvällen.


Taggerbjudande till dem som inte redan har en. Med anledning av de utökade tagg-öppettiderna, har styrelsen beslutat att erbjuda medlemmar som ännu inte har en tagg, en prova-på-period under resten av året för 100:-. Därefter blir årskostnaden densamma som för övriga taggägare. Kontakta Kennert (070-307 01 14) så ordnar han det administrativa så att du kan komma igång.


Filminspelning i lanthandeln. Under lördag efter-middag och söndagen 16-17 september kommer ett filmteam att hyra in sig i lanthandeln. De ska spela in en kortfilm som utspelar sig i Småland. Under dessa tider kommer det tyvärr inte att gå att handla med tagg i butiken. Styrelsen kommer att påminna om detta i ett separat mejl när tiden närmar sig, så att vi kan förbereda oss genom att handla i god tid.

Utgångna varor. Leveranser till Diakonicentrum sker varje vecka. Vill du bidra genom att ingå i trans-portpatrullen, anmäl dig hos Mimmi.


TRÄFFPUNKT KALVSVIK / FÖRENINGEN


Fastighetslånen. Föreningen har fått elstöd från staten på 60.000:-. Eftersom räntorna på föreningens lån (drygt 900.000:-) har ökat, har styrelsen beslutat att använda elstödet till att lösa bort ett av lånen hos banken.


Åtgärder i lägenheten. Under juli genomfördes en visning av den tomställda lägenheten. Under juli genomförde medlemmar enklare rustningsåtgärder av lägenhetens ytskikt och fasta inredning.


Hyreslägenheten uthyrd. Lägenheten är nu tillfälligt uthyrd fram till 30 april 2024. Under denna period kommer styrelsen att fortsätta utreda alternativ och möjligheter för hur vi ska rusta lägenheten och hur vi på bästa sätt ska nyttja den framöver. Utredningsarbetet kommer att vara nära sammanlänkat med arbetet med att lyfta utemiljön.