Medlemsmöte november 2023

Torsdag 2 november hölls medlemsmöte i Kalvsviks bygdegård. Ett trettiotal engagerade medlemmar deltog.

Styrelsen inledde med att presentera sig och sina resp ansvarsområden. Därefter redogjordes för lanthandelns sviktande ekonomi och åtgärder styrelsen vidtagit för att försöka förbättra situationen.

Vidare redogjorde styrelsen för ett antal pågående projekt inkl nytt värmesystem, upprustning av cafélokalen, användning av hyreslägenheten, utemiljö mm samt en ansökan som stöd till en förstudie om hur platsen dvs tomt och byggnad kan utvecklas för att erbjuda mer service.

Medlemmarna hade också en rad frågor och förslag om hur verksamheten kan stärkas.

Mer detaljerade minnesanteckningar kommer så småningom.