Nyhetsbrev för augusti från Träffpunkt Kalvsvik

Verksamheten både i föreningen och i affären kommer under hösten och vintern präglas av de höga energipriserna. 

AFFÄREN 

Eftersom ca 80% av fastighetens el förbrukas av affären kommer nödvändiga sparåtgärder märkas i butikslokalen. 

  1. Antalet fristående frysar kommer att minskas succesivt. Vi har redan stängt av två frysar och kommer under de kommande veckorna stänga av ytterligare två.
  2. Vi provar att begränsa belysningen åtminstone under den ljusa sensommaren. Meddela gärna om ni tycker någon del av butiken är för dåligt belyst. Då sätter vi in mer ljus där det behövs. 
  3. Framåt hösten kommer vi även börja jobba med att täta lokalen med olika skydd i dörröppningar som förhoppningsvis kan hjälpa till att hålla värmen inne i fastigheten, och kylan inne i kylrummen.

Som medlem och kund kan du hjälpa till genom att fortsätta handla så mycket du har möjlighet till. Speciellt stor nytta gör du om du köper mycket glass och efterrätter och lägger i din egen frys. Då kan vi snabbt avveckla två mindre frysar till. 

TRÄFFPUNKT KALVSVIK

Eftersom jordvärmesystemet har krånglat under våren och sommaren har vi under sommaren förberett för att ansöka om både tillstånd och bidrag för att borra för bergvärme. I bästa fall går jordvärmesystemet att laga till en bråkdel av kostnaden för bergvärme, men vi förbereder ändå för en eventuell övergång till bergvärme. Det sistnämnda är en kostsam, men kanske nödvändig åtgärd. Vi fortsätter därför att arbeta med båda dessa lösningar parallellt.

Arbetsdag lördag den 17/9 kl 09:00

Vi fortsätter med åtgärder som vi inte hann med vid föregående arbetsdag. Dessutom fokuserar vi extra mycket på att täta fastigheten och draperier kommer sättas upp omkring dörrar till lager och kylrum. Separat kallelse kommer på mail, välkomna. Styrelsen ser fram emot att då träffa många medlemmar, inte enbart för arbetsinsatsens skull utan lika mycket för att höra era tankar om hur vi tillsammans ska utveckla lanthandeln och träffpunkten.

Extra stämma torsdag 29/9 kl 19.00

Styrelsen kommer att kalla till en extra stämma för att i stadgeenlig ordning fatta ett andra beslut om reviderade stadgar. Vid samma tidpunkt passar vi på att hålla ett medlemsmöte om elkostnader och andra frågor. Separat kallelse kommer att skickas ut.

Med vänlig hälsning styrelsen