Stämmor, årsredovisning och ny styrelse

Torsdag 27 april hölls föreningsstämma för Träffpunkt Kalvsvik ekonomisk förening. Till ny styrelse valdes Vicki Wenander (ordf), Birgitta Edvardsson, Kennert Jonsson, Leif Petersson, Per Hermansson, Görel Wiberg och Filip Gal. Veckan därpå hölls bolagsstämma i Affären i Kalvsvik AB. Resultatmässigt gav verksamheten ett obetydligt överskott. Årsredovisning för aktiebolaget och stämmoprotokoll anslås i lanthandeln.