Månadsbrev

Månadsbrev sept 2018.

Vi har nu definitivt gått över från sommar till höst i ock med att skolorna har börjat.
2018 har hittills varit ett år då mycket har hänt i vår lanthandel. Vi har slutligt kunnat städa upp i alla tråkigheterna efter de två inbrotten. Ni har alla lyckats med att vända tråkigheterna till något positivt genom att alla har gått samman och hjälpt till och svetsat samman oss alla. Tack för alla arbetsinsatser på återställandet av butiken, tack för alla gåvor som gjort att våra försäkringssjälvrisker har betalats.
Ett tack för allt arbete med upprättande av alla utredningar som myndigheterna kräver för att få ha en lanthandel.
Hur har då sommaren varit. Vi har lyckats med personalens hjälp att pyssla ihop arbetstiderna så att vi har kunnat ha öppet mer under sommarperioden. Tack för er flexibilitet.
Vi har haft ett par fantastiska sommarmånader med mycket turister som har gjort att vi sålt bra. Juli månad var nog den bästa i lanthandelns nioåriga historia. Det är detta och att ni fortsätter att handla hos oss som gör att året kan gå ihop igen. Vi har sett många nya ansikten bland er kunder. Delvis beror nog detta på vårt breda bassortiment men också på vår satsning på närproducerat och ekologiskt. Vi kommer att fortsätta att satsa på detta. Alla måste inse att arbetet med Destination Åsnen är livsviktigt för oss som bor här runt vår fina sjö. Alla måste vi medverka till en levande landsbygd.
Vi /Sockenrådet, Träffpunkt Kalvsvik och Lanthandeln tackar alla för alla insatser. Detta gjorde vi vid vår grillafton härom kvällen. Kring 50 ideella samlades till en underbar sensommarkväll. Vilken positiv uppslutning.

Göran Högstedt
Ordf i Affären I Kalvsvik AB

Brev personuppgifter 25 MAJ 2018

Hej
Den 25 maj  trädde den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protektion Regulation) ikraft . Denna har tagits fram för att stärka skyddet för personer vid behandling av deras personuppgifter.
Vi har därför uppdaterat våra köpvillkor och personuppgiftspolicy med information om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter utifrån GDPR:regler.

I huvudsak gäller för oss:

Vi har samlat uppgifter för samtliga våra utkörningskunder till vilka vi månadsvis sänder fakturor. När du slutar handla via kundnummer kommer du automatiskt att strykas i vårt kundregister. Samtliga dessa kundnummer finns dessutom i lanthandelns bokföringssystem

 Vi har också lagrat ett antal e-postadresser till vilka vi sänder information om dels vår ekf Träffpunkt och dels om verksamheten i vår Lanthandel. Av dessa meddelande framgår svars-epostadress till vilken du kan avbeställa informationen. Därvid stryks du i detta register.Vi eftersträvar att endast din adress skall finnas med på ditt e-postbrev.

 Vi har också ett leverantörsregister som innehåller adresser till alla de som vi har leveransavtal med. Registret används till att följa upp följesedlar på levererade varor  och fakturor.
Samtliga leverantörer finns dessutom i lanthandelns bokföringssystem.

 Göran Högstedt
Ordf  i Affären i Kalvsvik AB
070-2770253
goran@hoegstedt.se