Handikappsanpassning

Vi söker göra vår butik så handikappsvänlig som möjligt.

Butiken har handikappsparkering i direkt anslutning till en ramp.
Via rampen kan du ta dig in i affären med rolator och rullstol.
Hjälp kan också fås av personalen. Butiken har breda gångar som underlättar  att ta sig fram och även att nå varorna. Personalen är behjälplig vid behov.

Ramp och handikapsparkering i anslutning till entrén.